Vloggen – video bloggen


Vloggen är en variant av blogg där bloggaren använder videokameran som verktyg och filmar sina inlägg. Ibland använder vloggaren uteslutande plattformar som Youtube eller Vimeo. Andra gånger skapar vloggaren en symbios mellan bloggen och vloggen och lägger upp filmklipp på sin blogg. En annan variant av vloggande som är populärt är livestreaming vilket innebär att vloggaren lägger upp direktsända filmklipp. Detta kan man göra via Youtube eller genom sociala media som Facebook. Vloggare kan även länka samman sina sociala media så att inläggen samsänds på flera plattformar samtidigt. Ju mer insatt man är i den teknik som finns tillhands ju mer kan man utnyttja den till sin egen fördel. Vloggare kan få ytterligare möjligheter i de fall registrerar sig som företagare och uppgraderar sina medlemsvillkor på olika sociala media. Mycket finns tillgängligt kostnadsfritt och ju mer man studerat vilka möjligheter som står till buds ju mer effektivt kan man nå ut till sin publik.

Narcissismen och trollen

Med internet kommer möjligheterna till bekräftelse. Vårt behov av bekräftelse ökar allt mer i ett allt mer narcissistiskt samhälle. Möjligheterna att synas och höras utan begränsningar skapar nya lustiga beroenden, beroenden som kan inordnas under kategorin narcissism. Hur långt ska man gå och vad ska man dela med sig av online, via en blogg eller en vlogg? När Bianca berättade om sin abort på sin blogg fick hon ta konsekvenserna. Tänk på att beräkna kostnaden i förväg. Om du är vloggare måste du vara beredd på mothugg och troll som vill dig som vloggare allt annat än väl. Trollen får sin bekräftelse genom att provocera och attackera människor. Har man lagt ut ett filmklipp där man breder ut känsliga ämnen på ett silverfat, så kommer inte trollet att ta emot silverfatet som en gåva och ett förtroende. Det ligger inte i trollets natur. Vloggaren får räkna med att trollet inte bara kräks på silverfatet utan även demolerar det. Man ska alltså vara försiktig online och vara beredd på mothugg och kritik. Är man inte beredd på det så ska man välja en annan metod att förmedla sig till yttervärlden.

Vloggen och influencern

Du kanske tittar på ett filmklipp på Youtube och plötsligt börjar influencern prata om en snygg och prisvärd dkny väska, då kan det vara fråga om ett reklamuppdrag som vloggaren tjänar pengar på. Benämningen på den typen av vloggare är influencer. Det är ett nytt begrepp som vuxit fram under de senaste åren parallellt med att vloggandet vuxit i popularitet. Begreppet syftar på vloggare som blivit väldigt populära och har ett stort följarantal, en stor publik. Dessa människor påverkar sina följare med sina vloggar. Företagarna har insett detta och vill därför få dessa “påverkare” att göra reklam för deras produkter och ingår affärsavtal med influencern mot att vederbörande gör reklam för deras produkter i sina inlägg. Rent ekonomiskt är detta naturligtvis fördelaktigt för en vloggare. Både bloggare och vloggare måste vara tydlig med att de gör reklam annars kan de som bli anmäld och åtalad för att ha påverkat en ovetande publik.

istartups